ITE-taiteen suojeluohjeet

ITE-taiteen teokset eivät säily ikuisesti, eikä niitä aina ole mahdollista jättää pysyvästi syntysijoilleen. Voit kuitenkin auttaa teosten tai ainakin niitä koskevien muistojen säilyttämisessä. Muistot ovat arvokkaita perhepiirille ja suvulle, mutta ne ovat tärkeitä myös, jos teoksia myöhemmin siirretään kokoelmiin.

a) Tallenna
Valokuvaa, videoi ja haastattele nauhalle. Ota lähikuvia jokaisesta teoksesta. Kuvaa teosympäristön kokonaisuutta ja tekijää työnsä parissa. Haastattele tekijää hänen ajatuksistaan, elämästään ja taiteestaan. Kysy töiden merkityksistä, tekotavoista ja tekovaiheista.

Luetteloi teokset. Hyödyllisiä tietoja ovat teoksen nimen ja/tai aiheen lisäksi ainakin materiaali, tekoaika ja mitat.

Talleta taiteilijasta kertovat lehtileikkeet ja muu vastaava materiaali.

Kysy tekijältä teosten hoito-ohjeet ja kirjoita ne muistiin.

b) Säilytä
Jos perhepiirissä on mahdollista säilyttää teokset niiden omilla paikoillaan, pidä huolta teosten kunnosta ja ympäristöstä.

Jos läheisten voimavarat eivät yksin riitä, tutki, löytyisikö lähiseudulta sopiva taho, joka voisi osallistua taideympäristön ja teosten hoitoon tai ottaa ne vastuulleen. Kysy, voisiko esimerkiksi kylä-, kotiseutu- tai kulttuuriyhdistys, kotiseutumuseo, kunta tai paikallinen matkailuyrittäjä olla avuksi.

c) Kysy asiantuntijalta
Maaseudun Sivistysliitto ja ITE-museo neuvovat ja ottavat mielellään vastaan taiteilijoista tallennettua tietoa. ITE-museo ottaa resurssiensa rajoissa vastaan teoslahjoituksia.