ITE-museo

YHTEISTOIMINTAA JA LIIKKUVUUTTA

ITE – Nykykansantaiteen museo eli ITE-museo on Maaseudun Sivistysliiton (MSL) ja Kokkolan kaupungin yhteistyösopimukseen perustuvaa nykykansantaiteen museotoimintaa. Sen päätehtävänä on suomalaista nykykansantaiteidetta eli ITE-taidetta koskeva tiedonkeruu ja asiantuntemuksen jakaminen sekä museoammatillinen toiminta ja kokoelmatyö. Uuden ITE-taidetta koskevan tiedon keruu ja tietokannan ylläpito on Maaseudun Sivistysliiton vastuulla. Museonäyttelyiden ja kokoelmien keskus on Kokkolassa. ITE-museon nimissä osallistutaan myös suomalaisen ja kansainvälisen nykykansantaiteen ja outsider-taiteen kiertäviin näyttelyihin ja tapahtumiin ns. liikkuvana museona.

ITE-museon toimintamalli perustuu julkisen ja yksityisen sektorin voimavarojen yhdistämiseen public–private partnership -periaatteella. Julkinen toimijataho on K.H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo ja yksityinen toimija aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö Maaseudun Sivistysliitto. ITE-museon toimintaa koskeva yhteistyösopimus Maaseudun Sivistysliiton ja Kokkolan kaupungin kesken on päivitetty viimeksi vuonna 2015.

Sopijapuolet pitävät yhteistyössä yllä ITE-taiteen kokoelmaa. Kokoelman omistaa Maaseudun Sivistysliitto, joka on deponoinut sen K.H. Renlundin museolle. Sopijapuolilla on myös mahdollisuus tuottaa yhdessä näyttelyitä ja tapahtumia.

Maaseudun Sivistysliitto hallinnoi digitaalista Collecte-tietokantaa, johon K.H. Renlundin museo päivittää kokoelman teostiedot ja Maaseudun Sivistysliitto kartoitushankkeissaan kokoamaansa uutta tietoa ja kuvastoa ITE-taiteilijoista. Tietokantaan on mahdollista antaa käyttäjätunnuksia mm. tutkimustarkoituksiin ja museoille.

Suomalaista nykykansantaidetta ja kansainvälistä outsider-taidetta sisältävä kirjasto on Maaseudun Sivistysliiton tiloissa Helsingissä.

ITE-museon näyttelytilat sijaitsevat Kokkolassa Museokorttelissa osoitteessa Pitkänsillankatu 28. Siellä esitellään mm. ITE-kokoelman suomalaista nykykansantaidetta, Dallmeier-kokoelman kansainvälistä naiivia ja outsider-taidetta sekä vaihtuvia vierailevia näyttelyitä. K.H. Renlundin museon toteuttamissa liikuteltavissa Taideboxeissa on myös esitelty ITE-taidetta.

ITE-museo tuottaa kokoelmistaan ja taiteilijaverkostostaan liikkuvia kiertonäyttelyitä yhteistyössä muiden museoiden ja näyttelykeskusten kanssa sekä antaa teoslainoja ITE-taiteen kokoelmasta. Museon kanssa on myös sovittavissa asiantuntijapalveluista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin näyttelyiden tuotantoihin ja nykykansantaiteen hankkeisiin.

ITE-museon toiminnan kehittämisen tukena on nykykansantaiteen asiantuntijoiden muodostama ITE-taiteen kannatusyhdistys – ITE ry.

ITE-museon sopijapuolet ovat mukana kansainvälisissä outsider-taiteen verkostoissa ja kuuluvat jäseninä European Outsider Art Association EOA:han.

ITE-museon puitteissa tehtävää toimintaa esitellään Maaseudun Sivistysliiton ylläpitämällä ITE-taiteen kotisivulla www.itenet.fi. ITEnet-sivusto tarjoaa laajan taustoituksen ITE-taiteesta taidemuotona sekä esittelee merkittävimpia taiteilijoita, teosympäristöjä, videoita ja eri tahojen toteuttamaa ITE-taiteen toimintaa.

Maaseudun Sivistysliiton ajankohtaisia ITE-taiteen kartoitushankkeita voi seurata kotisivulta www.msl.fi/ite-kartoitukset sekä Facebookista.

ITE-MUSEON HOITAMAT KOKOELMAT

Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen kokoelma

ITE-kokoelmaan kuuluu noin 350 teosta tai teoskokonaisuutta lähes 50 suomalaiselta nykykansantaiteilijalta. Lukumäärässä ei ole kuitenkaan mukana yksittäisinä teoksina esimerkiksi laaja Ilmari Salmisen teosten kokoelma, johon kuluu lähes 1000 erillistä piirrosta, kollaasia ja installaatiota. ITE-kokoelmassa on veistoksia, maalauksia, piirroksia ja valokuvia sekä suuri määrä haastattelumateriaalia ja filmejä. Lisäksi erillisenä osana on Maija ja Volker Dalmeierin vuonna 2013 lahjoittama puolalaisen nykykansantaiteen kokoelma, jossa on noin sata hengellisaiheista puuveistosta. ITE-kokoelman omistaa Maaseudun Sivistysliitto. Kokoelman teoksia lainataan ja niiden pohjalta on koottu useita näyttelyitä, joita on esitetty sekä kotimaassa että ulkomaisissa outsider-taiteen katselmuksissa ja yhteisnäyttelyissä nykytaiteilijoiden kanssa.

ITE-kokoelmateoksia alettiin luetteloida vuonna 2011 digitaaliseen eKuva-tietokantaan. Vuonna 2019 tiedot siirrettiin uuteen Collecte-tietokantaan. Kyseessä on Maaseudun Sivistysliiton omistama sähköinen arkisto, jonne on lisäksi taltioitu kartoitushankkeissa syntynyttä materiaalia, kuten taiteilijatietoja ja teoskuvia.

Kaustisen kunnan Dallmeier-kokoelma

Dallmeier-kokoelma on hannoverilaisen lääkäripariskunnnan Maija ja Volker Dallmeierin keräämä ja vuonna 2005 lahjoittama kokoelma, joka on Kaustisen kunnan omistuksessa ja K.H. Renlundin museon hoidettavana. Kyseessä on arvokas eurooppalaisen naiivin ja outsider-taiteen yksityiskokoelma, jonka kartuttaminen alkoi 1970-luvulla. Dallmeierit matkustivat laajalti Eurooppaan tapaamaan naiiveja ja outsider-taiteilijoita, joiden teokset ovat tänä päivänä tunnettuja. Suomessa syntynyt Maija Dallmeier (1944–2014) sekä hänen miehensä viettivät aikaa säännöllisesti Hämeessä ja seurasivat aktiivisesti nykykansantaiteen arvostuksen heräämistä ja nousua Suomessa. Nimikkokokoelma sisältää yli 200 taideteosta 57 taiteilijalta 17 maasta, sekä laajan kirjakokoelman. Siinä on maalauksia ja pienoisveistoksia. Kokoelman taiteilijoita ovat muun muassa Andre Bauchant, Enrico Benassi, Erich Bödeker, Emerik Fejes, Nikifor, Hector Trotin, Josef Wittlich ja Anna Zemankova. Suomalaista taiteilijoista kokoelmassa on teoksia Håkan Brunbergilta ja Enni Idiltä. Kokoelman veistoksissa korostuu uskonnollinen teema ja veistokset ovat pääsääntöisesti Puolasta. Kokoelman omistaa Kaustisen kunta.

ITE-MUSEON HISTORIAA

ITE-museon toiminnallisia sisältöjä on luotu vuodesta 1998 lähtien, jolloin itseoppineiden taiteentekijöiden etsintä käynnistyi Suomessa Maaseudun Sivistysliiton ja Kansanmusiikkisäätiön toteuttamana Itse tehty elämä – ITE -projektina. Tavoitteena oli löytää nykypäivän kansanluovuuden omaleimaisia visuaalisia ilmentymiä. Projektin nimi sai alkunsa taiteilija Veli Granön Itse tehty elämä -näyttelystä, jonka alkukirjaimista Maaseudun Sivistysliiton kulttuurituottaja Raija Kallioinen ehdotti käytettäväksi lyhennettä ITE.

Lyhenne ITE vakiintui nopeasti tarkoittamaan kartoitusten kohdetta, suomalaista nykykansantaidetta. ITE-lyhenne ilmaisi ”itse tehdyn elämän” eetosta: ITE-taide on tekijänsä elinympäristöön, kulttuuriseen taustaan ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa taidetta – tapa elää esteettisiä arvoja korostavaa hyvää elämää. Ensimmäisestä projektista sai alkunsa suomalaisen nykykansantaiteen alueittain etenevä systemaattinen kartoitus, esittely, kirjallisuus ja tutkimus sekä ITE-taiteen hakeutuminen vuoropuheluun sisällöiltään laajemman kansainvälisen outsider-taiteen kentän toimijoiden kanssa.

ITE – Nykykansantaiteen museo perustettiin Kaustiselle vuonna 2001 ITE-taiteen ensimmäisen kartoituksen ja näyttelykiertueen jälkeen hallinnoimaan saatuja teoslahjoituksia ja -ostoja. Museo perustettiin tuolloin vielä toiminnassa olleen Kansanmusiikkisäätiön ja sen ylläpitämän kansansoitinmuseon yhteyteen. Vuosina 2002–2004 ITE-museon toimintaa kehitettiin EU:n osarahoittaman Kulttuuri 2000 -ohjelmaan kuuluneen, Kansanmusiikkisäätiön johtaman Contemporary Folk Art in Europe – Equal Rights to Creativity -hankkeen kautta. Hankkeen myötä ITE-taidetta päästiin ensi kerran viemään ulkomaille Viroon, Englantiin, Italiaan ja Unkariin. Kutsuttiin myös outsider-taiteen eri suuntausten kansainvälisiä asiantuntijoita Suomeen konferenssiin ja tutustumaan suomalaiseen nykykansantaiteeseen. Tästä kohtaamisesta on dokumentaationa YLE:n 29-minuuttinen tallenne ITE: Itse tehtyä elämää.

Askel kohti vakiintunutta museokäytäntöä oli siirtyminen projekteista K.H. Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon yhteyteen vuonna 2009. K.H. Renlundin museo, Maaseudun Sivistysliitto ja Kaustisen kunta solmivat yhteistyösopimuksen toiminnan kehittämisestä kokoelmien omistuksen säilyessä ennallaan eli yksityisomistuksessa. Sittemmin yhteistoimintasopimusta on jatkettu Kokkolan kaupungin ja Maaseudun Sivistysliiton välisenä public–private partnership -sopimuksena, joka on päivitetty viimeksi vuonna 2015.

Maaseudun Sivistysliiton 2000-luvun alussa aloittamat ITE-taiteen maakunnalliset kartoitusprojektit ovat lisänneet ITE-museon pääomaa eli tietoa suomalaisesta nykykansantaiteesta sekä kasvattaneet ITE-taiteen kokoelmaa. MSL:n alue-etsinnät ovat vuoteen 2020 mennessä ulottuneet jo Varsinais-Suomeen, Pohjanmaalle, Kainuuseen, Keski-Suomeen, Pohjois-Karjalaan, Kaakkois-Suomeen, Lappiin, Etelä-Savoon, Satakuntaan ja Hämeeseen. Kartoittamatta ovat enää Uusimaa, Pohjois-Savo ja saaristo.

Myös uudella pohjalla toimiessaan ITE-museo on ollut mukana kansainvälisessä EU-hanketoiminnassa. Vuosina 2010-2012 toteutetun Outsider Art Past Forward -verkostohankkeen sisältöinä oli mm. Itä-Euroopan outsider-taidetta käsitelleen symposiumin järjestäminen Ateneumissa keväällä 2012 sekä outsider-taiteen eurooppalaisia toimijoita esitelleen julkaisun On the Map. Exploring European Outsider Art tuottaminen.


ITE-MUSEO
Yhteystiedot
Museokortteli, Pitkänsillankatu 26-28, 67100 Kokkola
Puh. 044 780 9474
Avoinna:
ti–su 11 –16
to 11–18
ma suljettu
Vapaa sisäänpääsy

YHTEYSHENKILÖT

Hankeyhteistyö, tietoarkistot, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö:
Maaseudun Sivistysliitto
Kulttuurijohtaja Helka Ketonen, helka.ketonen@msl.fi
Kulttuurituottaja Raija Kallioinen, raija.kallioinen@msl.fi

Museoammatillinen toiminta ja kokoelmalainat:
K.H. Renlundin museo, ITE-amanuenssi Elina Vuorimies, elina.vuorimies@kokkola.fi