ITE Pohjois-Savossa

ITE Pohjois-Savossa
2021-2022

ITE Pohjois-Savossa – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi -hankkeessa (2021–2022) Maaseudun Sivistysliitto kartoittaa Pohjois-Savon itseoppineita visuaalisen nykykansantaiteen tekijöitä sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Hankkeessa kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille sekä tarjotaan tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen ja maaseudun matkailupalveluihin. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta.

Lue lisää kotisivulta. Facebook: ITE Savossa.