Mitä on nykykansantaide, ITE-taide, outsider-taide?

Minna Haverin väitöskirja Nykykansantaide (2010)
ladattavissa netistä

Minna Haverin väitöskirja Nykykansantaide vuodelta 2010 edustaa suomalaisen nykykansantaiteen tutkimusta ja ilmiön suhteuttamista kansainväliseen outsider-taiteeseen. Kirja on loppuunmyyty, mutta nyt sen taitto-pdf on Haverin luvalla ladattavissa julkaisijan, Maaseudun Sivistysliiton kotisivulta: tässä linkki lataussivulle.

Suomessa on noussut outsider-taiteen kentälle uusia tulokkaita. Tämän myötä outsider-taiteen käsitettä esitellään joissain yhteyksissä hämmentävän laajana ja kaikenkattavana ilmiönä. Kansainvälisessä keskustelussa outsider-taiteella tarkoitetaan taidemaailman käytäntöjen ulkopuolella tehtyä kuvataidetta. Suomessa on vahva perinne ilmiön molemmissa pääsuuntauksissa – nykykansantaiteessa, johon ITE-taide kuuluu, sekä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden taiteessa (ks. www.kettuki.fi).

Outsider-taiteesta, nykykansantaiteesta ja ITE-taiteesta kiinnostuneilla on nyt hyvä mahdollisuus tutustua aihepiiristä toistaiseksi ainoan suomenkielisen väitöskirjan nettiversioon. Tutkimuksessaan Haveri tarkastelee nykykansantaidetta visuaalisten käsitteiden kentällä, itseoppineiden taideilmaisuna, tekijänsä elinympäristön arkitaiteena ja taidemaailmaan tuotuna ITE-taiteena.

Käsitteet elävät ja määritykset ovat hieman muuttuneet kymmenessä vuodessa. Silti väitöskirjasta saa hyvän pohjan myös tämänhetkisille pohdinnoille ja asemoitumisellemme kansainväliseen kehykseen.

Minna Haverin väitöskirja Nykykansantaide, 2010.

Comments are closed.