Satakunnan ITE-taiteilijoista pyydetään vinkkejä

Satakunnassa alkoi ITE-taiteen kartoitushanke. Asukkaita haastetaan ITE-taiteilijoiden etsintään!

ITE-taide on usein tekijöidensä arjen keskelle kätkeytyvää. Siksi etsinnässä tarvitaan yleisön apua tekijöiden löytämiseksi. Satakunnan omaperäisistä itseoppineista taiteentekijöistä voi nyt kuka tahansa antaa vinkkejä hankkeen kartoittajille:
Veli Granö, puh. 040 626 2251, veli.grano@msl.fi
Elina Vuorimies, puh. 040 626 6271, elina.vuorimies@msl.fi

Kartoituksessa koottavat tiedot luetteloidaan, osaa taiteilijoista käydään haastattelemassa ja kuvaamassa ja heidän taidettaan esitellään some-kanavilla, tietoverkossa ja myös kartan muodossa. Tavoitteena on saada muutamia taidekohteita myös avoimeksi yleisölle ja mukaan Satakunnan matkailupalveluihin.

ITE Satakunnassa -kartoitushankkeen toteuttajana on Maaseudun Sivistysliitto. EU:n maaseuturahaston hankerahoitusta ovat myöntäneet neljä alueella toimivaa Leader-yhdistystä, Aktiivinen Pohjois-Satakunta, Karhuseutu, Ravakka ja Joutsenten reitti.

Vuosi 2020 on ITE-taiteen esittelemisen 20-vuotisjuhlavuosi, johon sisältyy runsas kattaus erilaista toimintaa ympäri maata. Satakunnan ITE-taide on osa tätä juhlahumua.

Comments are closed.