Veli Granö jatkaa ITE ry:n johdossa

ITE-taiteen kannatusyhdistys ITE ry piti vuosikokouksensa 13.6.2016 Helsingissä.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Veli Granö ja sihteerinä Raija Kallioinen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Vuorimies.

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia. Liisa Heikkilä-Palo luopui hallituspaikasta toimittuaan yhdistyksen perustajajäsenenä ja keskeisenä vaikuttajana vuodesta 2004 alkaen. Paikkansa jättivät myös hallituksessa vuodesta 2006 toiminut Arja Elovirta sekä ulkomailla tällä erää asuva Janne Vesivalo. Vuosikokous esitti kiitoksensa tärkeille asiantuntijoille, joiden kanssa vuorovaikutusta halutaan tulevaisuudessakin jatkaa.

Uusia hallituksen jäseniä ovat ITE-museon amanuenssi Elina Vuorimies, Maaseudun kulttuurijohtaja Helka Ketonen ja Suomen Metsästysmuseon amanuenssi Vesa Anttila. Entisistä jäsenistä jatkavat Veli Granö, Minna Haveri, Kimmo Heikkilä, Raija Kallioinen ja Seppo Knuuttila.

ITE-taiteen kannatusyhdistys – ITE ry on Maaseudun Sivistysliiton ja Kansanmusiikkisäätiön aloitteesta vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen nykykansantaiteen eli ITE-taiteen asemaa, toimintaa ja kokoelmatyötä. Yhdistyksen hallitus toimii kehittäjänä ja asiantuntijana tiiviissä vuorovaikutuksessa ITE-taiteen alalla käytännön työtä tekevien organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toimintatapa on verkostomaista yhteistyötä ja kehittämishankkeiden asiantuntijuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhdistys tukee K.H. Renlundin museon ja Maaseudun Sivistysliiton ylläpitämän ITE-museon toiminnan kehittämistä liikkuvana nykykansantaiteen museona. Yhdistyksessä oli vuoden 2015 lopussa 24 henkilöjäsentä.

Comments are closed.

© Maaseudun Sivistysliitto